top of page

Acerca de

azospermide-tup-bebek-sansi.png

Azospermide Tüp Bebek Şansı

Azospermi Nedir?

''Azospermi ne demek?'' çocuk sahibi olmak isteyen çiftler tarafından sıkça sorulan soruların başında gelir. Azospermi, bir erkeğin menisinde hiç sperm bulunmaması durumunu ifade eder. Bu durum, üreme sistemindeki bir sorun nedeniyle spermlerin üretilmediği veya taşınmadığı anlamına gelir. Azospermi, erkek infertilitesinin önemli bir nedenidir ve doğal yollardan çocuk sahibi olmayı zorlaştırabilir.

Azospermi genellikle üç ana kategoriye ayrılır:

 • Obstrüktif Azospermi: Bu durumda, spermler normal şekilde üretilir ancak üreme kanallarında bir tıkanıklık veya engel nedeniyle meni içine boşaltılamaz. Bu tıkanıklık, doğuştan veya sonradan oluşabilir ve genellikle cerrahi müdahale gerektirir.

 • Non-obstrüktif Azospermi: Bu durumda, üreme kanalları açıktır ancak testislerde sperm üretimi bozulmuştur. Bu, hormonal dengesizlikler, genetik faktörler, enfeksiyonlar veya diğer sağlık sorunları nedeniyle olabilir.

 • İdle Azospermi: Bu durumda, herhangi bir spermatogenezik aktivite yoktur. Testislerde sperm üretimi tamamen durmuştur. Bu durum genellikle hormonal dengesizlikler, genetik faktörler veya enfeksiyonlar gibi nedenlerden kaynaklanabilir.

Azospermi teşhisi, bir ürolog veya androlog tarafından kapsamlı bir değerlendirme sonrasında konur. Bu değerlendirme, tıbbi geçmişin incelenmesi, fiziksel muayene, kan testleri, sperm analizi (semen analizi) ve görüntüleme testleri gibi çeşitli testleri içerebilir.

Azospermi tedavisi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişir. Bazı durumlarda cerrahi müdahale, tıkanıklıkların açılması veya sperm alınması için gereklidir. Diğer durumlarda hormonal tedavi veya yardımcı üreme teknikleri, sperm elde etmek için kullanılabilir. Ancak bazı vakalarda tedavi seçenekleri sınırlı olabilir ve çiftlerin doğal yollardan çocuk sahibi olma şansları azabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azospermi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Azospermi tedavisi, altta yatan nedenlere bağlı olarak değişir ve her durum için standart bir tedavi yaklaşımı bulunmamaktadır. Tedavi planı, azospermiye neden olan faktörlere, hastanın sağlık durumuna ve çiftin doğurganlık hedeflerine bağlı olarak belirlenir.

 

Cerrahi Müdahale

Obstrüktif azospermi durumunda, üreme kanallarındaki tıkanıklıkların açılması veya onarılması amacıyla cerrahi müdahale gerekebilir. Bu, vazektomi geri dönüşümü, epididimal obstrüksiyon onarımı veya mikrocerrahi testiküler sperm alımı (TESE) gibi prosedürleri içerebilir.

Hormonal Tedavi

Non-obstrüktif azospermi durumunda hormonal dengesizliklerin tedavisi için hormonal ilaçlar kullanılabilir. Hormonal terapi, hipogonadizm gibi hormon eksikliği durumlarında veya hormonal regülasyonu artırmak için kullanılabilir.

Sperm Alımı

İdle azospermi durumunda, testislerden sperm alınması için TESE veya testis biyopsisi gibi prosedürler uygulanabilir. Bu işlem, testis dokusundan sperm hücrelerini elde etmek ve ardından yardımcı üreme teknikleriyle (IVF, ICSI) kullanmak için yapılır.

Yardımcı Üreme Teknikleri

Azospermi tedavisinde kullanılan en yaygın yöntemlerden biri yardımcı üreme teknikleridir. Bu teknikler, elde edilen sperm hücrelerini kullanarak döllenmiş yumurtaları oluşturmayı ve rahime yerleştirmeyi içerir. Bu teknikler arasında in vitro fertilizasyon (IVF) ve intrasitoplazmatik sperm enjeksiyonu (ICSI) bulunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azospermi Olup Çocuğu Olanlar

Azospermi olan bazı erkeklerin çocuk sahibi olabilmesini sağlayan faktörler şu şekildedir:

 • Retrograd Ejakülasyon: Bazı durumlarda, sperm üretimi normaldir ancak ejakülasyon sırasında spermler doğru yoldan meniye atılmaz. Bu duruma retrograd ejakülasyon denir ve genellikle bir tıkanıklık veya sinir hasarı nedeniyle meydana gelir. Bu durumda, ürolojik muayene ve spermiogram gibi testlerle tanı konulabilir. Retrograd ejakülasyon tedavi edilerek, spermlerin doğru yola iletilmesi sağlanabilir ve çocuk sahibi olma şansı artabilir.

 • Rezervuar Ejakülasyon: Bu durumda, testislerde sperm üretilir ancak ejakülasyon sırasında meni dışarı atılmaz, mesane içinde biriktirilir. Bu durumda da, sperm üretimi normaldir ve spermlerle döllenmiş yumurtalar elde edilebilir.

 • TESE (Testiküler Sperm Alımı): İdle azospermi durumunda, testislerde sperm üretimi olmasına rağmen, spermler meniye geçmez. Ancak, testis biyopsisi veya testiküler sperm alımı (TESE) gibi prosedürlerle testis dokusundan sperm hücreleri elde edilebilir. Bu spermler, yardımcı üreme teknikleriyle (IVF, ICSI) kullanılarak döllenmiş yumurtalar elde edilebilir ve çocuk sahibi olma şansı artabilir.

Azospermide Tüp Bebek Şansı

Azospermi teşhisi konmuş erkeklerin tüp bebek şansı, altta yatan nedenlere, tedavi seçeneklerine ve çiftin genel sağlık durumuna bağlı olarak değişir. Ancak, azospermi tanısı konmuş erkeklerin tüp bebek tedavisi yoluyla çocuk sahibi olma şansı vardır.

Azospermi hastalarında tüp bebek tedavileri başarıyla uygulanabilmektedir. Özellikle Mikro-TESE yöntemi kullanılarak %50-55 arasında sperm elde edilebilmektedir. Tıkanıklığa bağlı azospermi durumlarında ise tıkanıklığın başarılı bir şekilde açılmasıyla sperm elde etme olasılığı neredeyse %100'dür.

Mikro-TESE Yöntemi Nedir?

Mikro-TESE (Mikrocerrahi Testiküler Sperm Alımı), erkeklerde sperm üretiminin azaldığı veya durduğu azospermi durumunda kullanılan bir cerrahi yöntemdir. Normal TESE'den (Testiküler Sperm Alımı) farklı olarak, mikro-TESE'de cerrah, testis dokusundan sperm hücrelerini mikroskop altında daha hassas bir şekilde çıkarır.

Mikro-TESE prosedürü genellikle testis dokusundan sperm hücrelerini elde etmek için kullanılır ve aşağıdaki durumlarda tercih edilir:

 1. İdle azospermi: Testislerde sperm üretimi normaldir ancak spermler meniye geçmez.

 2. Non-obstrüktif azospermi: Testislerde sperm üretimi azalmış veya durmuştur.

 3. Önceki TESE girişimlerinde başarısızlık: Daha önce yapılan TESE girişimlerinde sperm elde edilememişse, mikro-TESE bir seçenek olabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikro-TESE'nin avantajları arasında, daha hassas bir şekilde testis dokusundan sperm hücreleri alınması ve daha düşük komplikasyon riski sayılabilir. Bununla birlikte bu yöntemin başarısı, cerrahın deneyimi, hastanın testis yapısı ve sperm üretim kapasitesine bağlı olarak değişir.

Mikro-TESE işlemi genellikle genel anestezi altında yapılır. Cerrah, testis dokusunu mikroskop altında inceleyerek sperm hücrelerini dikkatlice çıkarır. Elde edilen sperm hücreleri daha sonra yardımcı üreme teknikleri olan in vitro fertilizasyon (IVF) veya intrasitoplazmatik sperm enjeksiyonu (ICSI) gibi yöntemlerle kullanılabilir.

azospermi-nedir.png
azospermi-nedir (1).png
azospermi-nedir (2).png

Randevu ve Bilgi

Tüp bebek tedavisiyle ilgili bilgi ve randevu almak için ulaşabilirsiniz.

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram
bottom of page