top of page

Gizlilik Politikası

www.sefikgokce.com olarak, kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini korumaya büyük önem veriyoruz. Bu gizlilik politikası, web sitemiz ve hizmetlerimiz aracılığıyla topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımız kişisel verileriniz hakkında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel verilerinizi işlerken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun hareket ediyoruz.

Topladığımız Kişisel Veriler

Hizmetlerimizi sunabilmek ve taleplerinizi karşılayabilmek amacıyla aşağıdaki kişisel verilerinizi toplayabiliriz:

 • Adınız ve soyadınız

 • Telefon numaranız

 • E-posta adresiniz

 • Yaş bilginiz

 • Sağlık geçmişiniz ve güncel sağlık durumunuz

 • Randevu ve danışmanlık talepleriniz

 • Diğer iletişim ve tercihleriniz

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Topladığımız kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Hizmet taleplerinizi karşılamak ve randevu oluşturmak

 • Sağlık durumunuz hakkında bilgi almak ve uygun tedavi yöntemlerini belirlemek

 • İletişim sağlamak ve sorularınızı yanıtlamak

 • Reklam, bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak (onay vermeniz durumunda)

 • İlgili mevzuat gereği yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek

Kişisel Verilerin Paylaşımı

Kişisel verileriniz, açık rızanız olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır. Ancak, aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi paylaşabiliriz:

 • Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla

 • Sağlık hizmetleri sunabilmek amacıyla iş birliği yaptığımız sağlık kuruluşları ve uzmanlarla

 • Onay vermeniz durumunda reklam ve bilgilendirme amacıyla iş ortaklarımızla

Kişisel Verilerin Saklanması ve Güvenliği

Kişisel verileriniz, hizmetlerimizi sunabilmek amacıyla gerekli olan süre boyunca veya ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri alıyoruz. Kişisel verilerinizin yetkisiz erişim, kayıp veya değiştirilmeye karşı korunması için en yüksek güvenlik standartlarını uyguluyoruz.

Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme

 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hâlinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

İletişim

Kişisel verilerinizle ilgili her türlü talep ve şikayetlerinizi iletmek için aşağıdaki iletişim bilgilerinden bize ulaşabilirsiniz:

Değişiklikler

Bu gizlilik politikası zaman zaman güncellenebilir. Gizlilik politikamızdaki önemli değişiklikler hakkında sizi bilgilendireceğiz. En güncel gizlilik politikasına web sitemizden ulaşabilirsiniz.

Son Güncelleme: 24/06/2024

bottom of page